Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty

 1. Zodpovědný, seriozní přístup k vašim potřebám a úkolům s řešením na míru
 2. Hlavní cílem je vyhledání nejlepšího možného řešení, propracování detailů a vazeb pro získání optimální varianty
 3. Aktivní, odborně zdatný, pečlivý a spolehlivý tým se zájmem o vaši věc
 4. Náš tým je motivován vašimi úkoly a je připraven na jejich správné provedení
 5. Profesionální přístup, nespokojenost s neúplně zvládnutým problémem, podporujeme tvořivost a hledání nových efektivních cest
 6. Váš úspěch je hnací silou pro naše pracovníky, pracujeme s nejvyšším možným nasazením
 7. Vstřícný, pozitivní a individuální přístup při jednání i práci na vašich projektech
 8. Jsme nároční na sebe a naše spolupracovníky – výsledkem je dobře zpracované řešení vašeho zadání
 9. Komplexní , dlouhodobě propracovaný vztah s klientem s ohledem na jeho specifika, pečlivá, trpělivá, koncepčně a odborně promyšlená inženýrská práce cílená na výsledek, který plně odpovídá vašim potřebám
 10. Znalost aktuálních trendů, požadavků, technických i administrativních možností, jejich zapracování do řešených úkolů
 11. Spolupráce s jakýmkoliv zákazníkem je pro nás výzvou a závazkem pro naplnění jeho potřeb co nejlepším možným způsobem
 12. Víme, jak docílit správných řešení za daných podmínek
 13. Péče o vaše investice ve všech fázích přípravy projektu – studie, srovnávací analýzy, vyhodnocení optimálních variant, alternativních možností
 14. Silný a dobře motivovaný tým s cílem přímé podpory na cestě k vytyčenému cíli
 15. Všestranná aktivní podpora záměrů zadavatele, trvalý důraz na propracovanost a promyšlenost koncepce i detailů
 16. Jsme tu pro vás a specializujeme se na vaši problematiku
 17. Sledujeme aktuální trendy, příležitosti a možnosti, zapracováváme je do našich řešení
 18. Stálá komunikace s klientem, starost jeho potřeby a přizpůsobování se aktuálním změnám
 19. Odborný pohled a podpora po celou dobu přípravy a realizace zadání
 20. Dlouhodobá spolupráce – naše práce směřuje k dlouhodobému vztahu s klientem, tato činnost a znalost jeho potřeb přináší nejvyšší možný prospěch pro zákazníka
 21. Umíme přehodnotit neprůchozí záměry a řešen a nalézt cestu ze zdánlivě slepých uliček
 22. Zkušenosti a využívání poznatků jsou efektivně spojovány s praxí v realizaci i přípravě
 23. Jsme vybaveni moderní technikou a programovým vybavením pro maximálně efektivní výsledky projekční práce
 24. Komplexní přístup k zakázce – od projektu, přes inženýring, zajištění geodetických a průzkumných prací, všech administrativních úkonů spojených s řešením úkolu
 25. Sledování aktuálních možností financování, z národních a evropských zdrojů
 26. Pracujeme pro vás po celou dobu zakázky – od přípravy záměru, zpracování projektu všech stupňů, inženýringu, nalezení financování, technické a autorské dozory až po realizaci
 27. Operativní reakce na změnu vstupních podmínek, neotřelý přístup, inovativní myšlení| Autor: redakce | Vydáno dne 29. 01. 2011 | 3475 přečtení | Počet komentářů: 2471 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek