Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty
Inženýring a příprava >> Aktuální trendy - revitalizace vodních toků >> Aktuální trendy řešení revitalizací vodních toků

Aktuální trendy řešení revitalizací vodních toků

sipky   Fotografické ukázky vhodného řešení revitalizací vodních toků

sipky   Fotografické ukázky nevhodného, zastaralého  řešení revitalizací

sipky   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

sipky   Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy - www.vumop.cz

Výběr z jednotlivých materiálů - zdrojem jsou veřejně dostupné dokumenty na internetu a autoři jsou uvedeni v každém dokumentu.

sipky    Dobré příklady pro stavby na venkově - soubor pdf

sipky   Jak dobře hospodařit se srážkovou vodou na soukromém pozemku - soubor pdf 

sipky   Ovocné dřeviny v krajině - soubor pdf

sipky   Voda a krajina - soubor pdf 

sipky   Tvář venkova 1. část - soubor pdf 

sipky   Tvář venkova 2. část - soubor pdf

sipky   Revitalizace drobných vodních toků - soubor pdf

sipky   Co nového ve vodohospodářských revitalizacích - soubor pdf 

sipky   Doporučení k projektům malých vodních nádrží - soubor pdf

sipky   Navrhování přírodě blízkých koryt vodních toků ve volné krajině - soubor pdf 

sipky   Ekologicky orientovaná opatření v protipovodňové ochraně - soubor pdf 

sipky   Ekologicky orientovaná správa vodních toků  - soubor pdf

sipky   Několik nových úlovků - revitalizace - soubor pdf

sipky   Porosty a výsadby dřevin u vodních toků - soubor pdf 

sipky   Ekologicky orientovaná správa vodních toků - soubor pdf
| Autor: redakce | Vydáno dne 13. 02. 2011 | 3928 přečtení | Počet komentářů: 2917 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek